Phương pháp giải quyết tình huống nắm bắt tâm lý để dạy trẻ

Khi trẻ làm việc vừa sức, cha mẹ có thế giúp trẻ nhưng không được làm thay trẻ chỉ như vậy mới có thế bồi dưỡng khả năng tự lập cho trẻ. Cha mẹ chỉ có thay đối tư tưởng, chủ động thực hiện những việc sau để giúp trẻ trở thành người độc lập, tự chủ và thành đạt:

  • phải thực sự tôn trọng trẻ, coi trẻ là một cá thế độc lập có tính tự chủ, có đòi hỏi riêng và có tiềm lực phát triển, chứ không phải là vật phụ thuộc hoặc “cậu ấm, cô chiêu” của riêng cha mẹ.
  • Chủ động tạo cơ hội, để trẻ tự làm những việc trong khả năng có thể làm chứ không ôm đồm làm thay trẻ hết mọi việc, ví như ngay từ việc mặc, cởi quần áo đến việc rửa mặt đều để trẻ tự làm, để trẻ tự pha sữa cho mình, như vậy sẽ nâng cao khả năng thích ứng của trẻ đối với đời sống xã hội, sẽ rất có lợi cho việc phát trien khả năng độc lập của trẻ.
  • Cha mẹ phải sớm thay đối quan niệm, giảm thiều những hành động chăm sóc thái quá với trẻ, bồi dưỡng khả năng tự lập cho trẻ thay đổi thói quen dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ, nâng cao kỹ năng sống và khả năng thích ứng xã hội.
  • giai đoạn hình thành ý thức độc lập thuở nhỏ, chúng ta có thể nhận thấy một sô đặc điêm: một mặt bọn trẻ còn chưa trưởng thành, rât sợ phải tự lập, mặt khác có những lúc bọn trẻ thực sự đủ khả năng tự lập. hướng dẫn trẻ hình thành ý thức tự lập rất có lợi cho khả năng giao tiếp của trẻ. bởi lẽ, trẻ có ý thức tự lập sẽ có thiên hướng trở thành người độc lập, tự trọng và tự tin, có thể thuận lợi và dễ dàng kết giao cùng người khác.

Xem thêm :

Hiểu câu “Không !”cửa miệng của trẻ

Đứa trẻ nào cũng có lúc không nghe lời, đặc biệt là trẻ từ 1,5 – 3 tuổi, đây là giai đoạn tất yếu trong quá trình phát triển tâm lý của mỗi đứa trẻ. Dường như đứa trẻ nào cũng đều có thời kỳ “không được lòng người” này, các nhà tâm lý gọi thời kỳ này là thời kỳ phản kháng đầu tiên. Thời kỳ phản kháng đầu tiên này là biểu hiện của sự phát triển nhanh chóng về tâm lý của trẻ, đồng thời cũng là biểu hiện của tính tự lập và sự chín chắn, trẻ ở trong thời kỳ này thường dùng câu cửa miệng là “Không!” để trả lời mọi vấn đề. Thực ra, có khi chúng cũng không hề biết rốt cuộc mình muốn làm gì. ngoài ra, thời kỳ này cũng chính là thòi điểm rất tốt để bồi dưỡng tính độc lập và lòng tự tin cho trẻ.