6 thời kỳ quan trọng để dạy trẻ

Mùa xuân gieo hạt, mùa thu hái quả, mọi thứ đều có thời điểm của riêng mình, trẻ em cũng vậy, sinh ra và lớn lên đều theo quy luật, vì lý do nào đó mà ta bỏ lõ thời kỳ quan trọng trong chặng đuờng phát triển của trẻ thì sẽ phải hao tốn rất nhiều tinh thần và sức lực mới có thể bù đắp nổi, thậm chí có nhũng điều không thể bù đắp đuợc.

mỗi đứa trẻ đều có tiềm năng trở thành thiên tài trong lĩnh vực nào đó, quan trọng là ta có tận dụng đuợc thời co vàng để khoi dậy tiềm năng ấy hay không. Khái niệm “thời kỳ quan trọng” đuợc đua ra bởi nhà tâm lý học nguời áo, Konrad Zachrias Loenz. ông cho rằng, có nhũng kỹ năng sẽ phát triển đỉnh cao ở thời kỳ nào đó và ông gọi đó là “thời kỳ quan trọng của sự phát triển”, nắm bắt thời kỳ quan trọng của trẻ để khai thác và bồi duỡng khả năng của trẻ có thể sẽ mang lại hiệu quả gấp bội.

Xem thêm :

Thời kỳ quan trọng cũng chỉ các thời kỳ chuyền tiếp giữa từng độ tuổi của trẻ nhu chuyển từ mẫu giáo sang tiểu học, từ tiểu học sang trung học cơ sở, từ trung học co sở sang trung học phố thông, mỗi giai đoạn chuyển tiếp đều là thời kỳ quan trọng của trẻ. Lúc này, cha mẹ nên dẫn dắt trẻ kịp thời để trẻ có những buớc ngoặt đáng giá.

giống nhu nguời thợ rèn nếu không để ý đến nhiệt độ trong lò, không biết cách điều chỉnh ngọn lửa thì sẽ cho ra thành phẩm kém chất luợng. trẻ con cũng giống nhu mảnh gang, luỡi thép chuẩn bị đúc thành sản phẩm. Cha mẹ phải nắm bắt đuợc thời kỳ quan trọng của trẻ đề biết “chỉnh lửa”, giúp trẻ truởng thành vững vàng. Cuốn sách “Sáu thời kỳ quan trọng để dạy trẻ” phân tích cụ thể các thời kỳ quan trọng trong quá trình truởng thành của trẻ, nhằm giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ đuợc quá trình phát triển của trẻ: Thời kỳ chuyển ngoặt quan trọng là khi nào, khi ấy phải coi trọng những vấn đề gì, phải tiến hành giáo dục nhu thế nào… từ đó, cuốn sách sẽ đồng hành cùng cha mẹ chắp cánh cho trẻ bay xa.

Tiếp theo : 3 thời kỳ quan trọng đầu tiền để dạy trẻ